/* */

Domstolens dom (andra avdelningen) den 6 november 2008. # Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS mot Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. # Begäran om förhandsavgörande: Conseil d’État - Frankrike. # Förorening av vattenmiljön - Direktiv 2006/11/EG - Artikel 6 - Farliga ämnen - Utsläpp - Förhandstillstånd - Fastställande av utsläppsnormer - Anmälningsplikt - Fiskodling. # Mål C-381/07. Association nationale pour la protection des eaux och rivières TITJUR