Alakomitea II: Pääomien ja palvelujen vapaa liikkuvuus – Rahoituspalvelujen työryhmä – Yhteenveto rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY 47 artiklan mukaisista säännellyistä markkinoista