Underudvalg II om Fri Bevægelighed for Kapital og Tjenesteydelser — Arbejdsgruppe om Finansielle Tjenesteydelser — Oversigt over regulerede markeder i henhold til artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MIFID)