Beslut (Gusp) 2016/395 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 15 mars 2016 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/1823 (Atalanta/1/2016)