Meddelande från Frankrikes regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande avseende ansökningar om exklusivt tillstånd för prospektering efter flytande eller gasformiga kolväten, kallat ”Permis de Courgenay” (Text av betydelse för EES. )