Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) EØS-relevant tekst