Mål F-84/10: Talan väckt den 23 september 2010 — Chatzidoukakis mot kommissionen