Generaldirektoratet för informationssamhället och medier (GD INFSO) – Biträdande generaldirektör (lönegrad AD 15) (Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) – COM/2012/10327