Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2020/537 tal-baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020