Mål C-659/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 27 december 2011 — TVI Televisão Independente, S.A. mot Fazenda Pública