Mål T-259/16: Överklagande ingett den 23 maj 2016 – Trost Auto Service Technik mot EUIPO (AUTOSERVICE.COM)