Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 8 september 2011.$