Mål T-293/16: Överklagande ingett den 7 juni 2016 – Kaane American International Tobacco mot EUIPO – Global Tobacco (GOLD MONT)