Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2012$