Skriftlig fråga E-010653/10 Giovanni La Via (PPE) till kommissionen. Genomförandestatus för rubrik 2 – Skydd och förvaltning av naturresurser – i EU:s allmänna budget för budgetåret 2010: artikel 05 02 14