Mål T-533/13: Tribunalens beslut av den 10 juni 2016 – Litauen mot kommissionen