Sammanfattning av kommissionens beslut av den 11 maj 2016 om att en koncentration är oförenlig med den inre marknaden (Ärende M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK) [delgivet med nr C(2016) 2796]