Skriftlig fråga E-8124/10 Sandrine Bélier (Verts/ALE) till kommissionen. Direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten