Kommissionens beslut av den 06/03/2012 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.6507 - ANGLO AMERICAN / DE BEERS) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)