Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2016/446 av den 23 mars 2016 om ändring och förlängning av rådets beslut 2013/34/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) (EUT L 78, 24.3.2016)