Rectificatie van Besluit (GBVB) 2016/446 van de Raad van 23 maart 2016 tot wijziging en verlenging van Besluit 2013/34/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) (PB L 78 van 24.3.2016)