Helyesbítés az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2016. március 23-i (KKBP) 2016/446 tanácsi határozatához (HL L 78., 2016.3.24.)