Skriftlig fråga E-1276/07 från Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) till kommissionen. Export till Kina av avfall avsett för återanvändning