Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 78/2012 av den 30 januari 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12