Skriftlig fråga E-001246/11 Anni Podimata (S&D) till kommissionen. Differentierade tariffer som redskap för energihushållning