Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1272 av den 4 juni 2020 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2019/979 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen (Text av betydelse för EES)