Mål T-292/10: Talan väckt den 1 juli 2010 — Monty Program mot kommissionen