Skriftlig fråga E-0595/10 från Arlene McCarthy (S&D) till kommissionen. Bekämpning av tobakssmuggling: spårning av tobaksprodukter