Skriftlig fråga E-001223/11 Syed Kamall (ECR) till kommissionen. Pharmidex bidrag från sjätte ramprogrammet