Skriftlig fråga E-004331/11 Emma McClarkin (ECR) till kommissionen. Säkerhet för inkvartering av turister