Skriftlig fråga E-9574/10 Pablo Zalba Bidegain (PPE) till kommissionen. EU:s handelspolitik i fråga om keramik