Kommissionens beslut av den 15/06/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8066 - RANDSTAD / OBIETTIVO LAVORO ) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)