Rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 samt myndighetens svar