Skriftlig fråga P-003730/11 László Surján (PPE) till kommissionen. Användning av betalningsbemyndiganden för EU:s solidaritetsfond