Mål F-15/12: Personaldomstolens beslut av den 20 april 2012 — Collado mot Commission