Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 20 september 2012. # Valeri Hariev Belov mot CHEZ Elektro Balgaria AD m.fl.. # Begäran om förhandsavgörande: Komisia za zashtita ot diskriminatsia - Bulgarien. # Förhandsavgörande - Artikel 267 FEUF - Begreppet ’nationell domstol’ - Domstolen saknar behörighet. # Mål C-394/11. TITJUR Belov