Kommissionens förordning (EU) nr 1223/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007