Skriftlig fråga E-5366/09 från Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) till rådet. Anhållande av fredliga människorättsaktivister i Marocko