Skriftlig fråga P-8169/10 Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Strukturell kris för flyktingmottagningen i Belgien och brott mot direktiv 2003/9