Skriftlig fråga E-4503/10 Diogo Feio (PPE) till kommissionen. Direktiv 2001/83/EG: Åtskillnad mellan information och reklam