Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/669 av den 28 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 vad gäller ändring av och innehållet i landsbygdsprogrammen, publicitet i samband med dessa program och omräkningsfaktorerna för omvandling till djurenheter$