Inbjudan att lämna projektförslag 2011 – Programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013) – Genomförande av programinsatserna Aktiva medborgare för Europa, Aktivt civilt samhälle i Europa och Aktivt europeiskt ihågkommande