Inbjudan att lämna förslag – 233/G/GROW/SAT/16/9288 – Pristävlingssystem för Galileo och Egnos till stöd för innovativa idéer och inkubationsstöd