Skriftlig fråga E-9723/10 Bastiaan Belder (EFD) till rådet. Skyddandet av den kristna minoriteten i Irak, med anledning av terrorattacken mot den syriansk-katolska kyrkan i Bagdad den 31 oktober 2010