Skriftlig fråga E-010925/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) till kommissionen. Posidoniabankar som motverkar risken för kusterosion