Skriftlig fråga E-008045/11 Jim Higgins (PPE) till kommissionen. Den irländska musikindustrin