Mål T-560/11: Talan väckt den 28 oktober 2011 — Kronofrance och Kronoply mot kommissionen