Zaak C-22/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul București (Roemenië) op 15 januari 2016 — Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA