Věc C-22/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul București (Rumunsko) dne 15. ledna 2016 – Fondul Proprietatea SA v. SC Hidroelectrica SA