Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 stycznia 2016 r.